Belarusian Dictionary (Unicode)


 English:

 This dictionary of the Belarus language is created
 on the basis of a dictionary of the Belarusian-
 Russian-Belarusian translator of Belazar version
 78234-78179 dated 5/29/2006. Words in the dictionary
 comply with modern spelling (narkamauka).

 Code page used: CP1251 (Windows Cyrillic).

 You can use the dictionary for free in any type of
 projects - freeware, shareware and commercial. You
 can ship the dictionary with other programmes
 without any restrictions.
 ----------------------------------------------------

 Belarusian (Беларуская):

 Гэты слоўнік беларускай мовы створаны са слоўніка
 беларуска-руска-беларускага перакладніка Белазар
 версіі 78234-78179 ад 29.05.2006. Словы ў слоўніку
 адпавядаюць сучаснаму правапісу (наркамаўка).

 Кодавая старонка: CP1251 (кірыліца Windows).

 Вы можаце выкарыстоўваць гэты слоўнік бясплатна ў
 праектах любога тыпу - бясплатных, умоўна-бясплатных
 і камерцыйных. Вы можаце распаўсюджваць слоўнік з
 іншымі праграмамі без якіх-небудзь абмежаванняў.
 ----------------------------------------------------

 Copyright (C) 2006 Aleg Azarousky,
 Belarusian Linguistic Technologies
 mailto:olegtut@tut.by
 http://belazar.belinter.net/